maandag 6 mei 2013

Ecokunst in de Kalkense Meersen in het water gevallen door milieuramp
Net nu WAK natuur en natuurtalent in het spotlicht wilde plaatsen werd het evenement “ontdek ecologische kunst in de Kalkense meersen” op zondag 5 mei rond 15 uur stopgezet om onder andere milieuredenen. Een deel van het vervuilde bluswater van de treinramp in Wetteren werd zondag in de Schelde geloosd. Net aan een oude meander van deze Schelde liggen de Kalkense meersen, een aaneengesloten laaggelegen weiland, doorploegd met sloten en poelen. Giftige rookwolken, toxische stoffen in de lucht en in het water, een gevolg van de uitzinnige brand veroorzaakt door het treinongeluk te Wetteren, kunnen dit gebied wellicht ook schade berokkenen en legden de eco kunstmarkt lam.

Het weer was ideaal maar toch stak de natuur hier een stokje (wilgentakje?) voor.
Ik kon de start meemaken van twee zeer interessante ecologische kunstprojecten die jammer genoeg stilgelegd werden om 15 uur.

Will Beckers Landart kunstenaar
info www.willbeckers.com
kunstenaar Will Beckers aan het werk
Het project wilgen vlechten van de internationaal vermaarde Landart kunstenaar Will Beckers was er één van. Will Beckers maakte in 2012 voor Beeldenstroom het imposante gigantische kunstwerk Salicetum. Dit is een kunstwerk gemaakt met gevlochten wilgentakken rond 75 tot 80 jarige oude Saliksen, wilgen die verplant werden vanuit het overstromingsgebied van de Kalkense meersen. In de loop van de tijd zullen deze oude wilgen het kunstwerk overnemen. De oude wilgen krijgen een nieuwe functie en een toekomst. Dit is slechts het begin van een blijvend kunstwerk dat overleeft in de natuur. In dit gebied volgen nog andere sculpturen.kunstwerk Salicetum
Will Beckers werkt graag met kinderen wat vandaag ook de bedoeling was. Omdat kinderen en jeugd nog weinig in contact komen met de natuur wakkert hij het milieubewustzijn aan door hen te laten werken met en in de natuur. Met kinderen maakt hij levende sculpturen, sculpturen met een toekomst. Vandaag zouden de kinderen en eventueel ook de ouders vogelnestjes vlechten om mee te nemen en terug aan de natuur schenken. Jammer de treinramp van Wetteren besliste er anders over.

kunstwerk Salicetum
materiaal van kunstenaar Will Beckers
Ook aan een tweede ecologisch kunstwerk konden bezoekers, kinderen en volwassenen, meewerken. De begeleidsters, keramiste Sofie Albrecht en beeldend kunstenaar Stefanie Van de Putte gaan op zoek naar de plasticiteit, het geheugen van klei. De bedoeling was een spiraalvormige structuur bestaande uit grachten, sloten, bruggen, dalen… uit klei te creëren en om te vormen tot een kunstwerk dat verwijst naar Panta Rhei, alles is in beweging, de wereld is eeuwig in verandering, er stroomt steeds vers water door de rivier.

start van het kunstwerk dat symbool staat voor Panta Rhei

Sofie Albrecht keramiste
De bedoeling was op het eind van de dag de klei te overgieten met vloeibare slib, een witgrijzemassa op de geelbruine klei. Dit slib staat symbool voor een stukje slikken- en schorregebied van de Kalkense meersen dat men gecontroleerd laat overstromen. De bedoeling was het kunstwerk ter plaatse te laten staan op de boerderij van Natuurpunt en na te gaan hoe het kunstwerk de natuur overleeft en de tand des tijd doorstaat.
Nog talrijke activiteiten werden stopgezet zoals een natuurwandeling in de Kalkense meersen, een workshop voor natuurfotografen…..

Jammer voor iedereen die massa’s energie in dit project hebben gestoken, spijtig voor de verschillende organisaties Cultuuroverleg Scheldeland, Natuurpunt en Agentschap Natuur en Bos die hun krachten gebundeld hebben. Maar risico’s kon en mocht men niet nemen.
Dit voorval doet ons eventjes stilstaan bij de kracht en noodzaak van de natuur, bij de leefbaarheid van onze planeet. Het bewijst dat het thema van WAK natuur/natuurtalent brandend actueel is en zeker niet overbodig.

tekst en foto Kathleen Ramboer

Geen opmerkingen:

Een reactie posten