woensdag 10 april 2013

WAK Antwerpen: professionals aan het werkPlaats van afspraak is het historisch gebouw "Oude beurs" in de Hofstraat, hartje Antwerpen. Onze gesprekspartner laat op zich wachten, maar we ergeren ons niet. Deze plek is uniek! Een statige gevel geeft toegang tot een juweel van een binnenplein, een oase van rust, zomaar, midden in de stad. Een ideale omgeving om het epicentrum van Amateurkunsten in een stad als Antwerpen te herbergen.

Fameus!


Wim Vervoort haalt ons weg van deze dromerige plek en toont ons, hoekje om, Het Huis voor de Amateurkunsten. Hij stelt ons voor aan zijn collega, Gwen Vanderreyd.
Op deze locatie voel je direct een intense verbondenheid met kunst. De ruimte is bezaaid met creaties van, voor ons, onbekende kunstenaars, die best erkenning verdienen.

Fameus is een VZW en functioneert dankzij de inzet van vier idealisten. De organisatie heeft een beheersovereenkomst met de stad Antwerpen en geeft vorm aan het Amateurkunsten beleid van de stad. Samen zorgen deze mensen voor logistieke ondersteuning, inhoud en coördinatie met betrekking tot hun opdracht.


Wim stond vroeger in het onderwijs en was ook ooit actief in een jeugdcentrum. Maar tegenwoordig bepaalt Fameus zijn leven. Het was een toevallige match: vraag en aanbod ontmoetten mekaar op het juiste moment en de juiste plaats.

Gwen kan bogen op een jaar aanwezigheid in de dienst. Haar opleiding "Kunst en Cultuurbemiddeling" en haar danscarrière waren bepalend in haar lotsbestemming.

Natuurtalent

Het thema van de Week van de Amateurkunsten (WAK) - Natuurtalent - liet Fameus niet onberoerd. Wim en zijn team zagen onmiddellijk een mogelijkheid om mensen bij mekaar te brengen, een doelstelling van Amateurkunsten, en de natuur als onderwerp in de kunst, een bijzondere vorm te geven. Natuurtalent heeft bovendien meerdere invalshoeken. Naast de natuur als onderwerp in de kunst, is er ook het menselijke wezen dat begiftigd is met talenten, als geschenk van de natuur. Deze invalshoeken krijgen beiden hun plaats in de Antwerpse versie van de WAK.

Een greep uit wat de Antwerpenaar mag verwachten

Een algemene oproep voor deelname aan een tentoonstelling leverde 60 deelnemers op. Ieder kon maximum vijf werken indienen. Een jury selecteert minstens een werk per persoon. Die selectie is tijdens de WAK te bezichtigen.Tuinen worden op diverse manieren in de kijker gebracht. In de stad worden tuinconcerten georganiseerd. In Berendrecht kan de bezoeker een tuinparcours afleggen en de werken van kunstenaars bewonderen. De eigenaars van de tuinen zorgen voor de nodige promotie in hun buurt.

Het thema "Mens als natuurtalent" krijgt vorm door de inzet van enkele groepen die elk een discipline uitwerken. We kunnen ons verwachten aan live muziek en dans en theater, gecombineerd met muziek en animatiefilm-fragmenten en voor de kleinsten wordt een kindervoorstelling uitgewerkt.

Ook het Ecohuis aan de Turnhoutsebaan wil er bij zijn. Met dit initiatief van de stad wordt het passiefhuis in de kijker gesteld. Een tentoonstelling en programmatie zullen er voor zorgen dat het een boeiende ontdekkingstocht wordt.

Feestelijke opening

Op de vooravond van de WAK zal een openingsfeest plaatsvinden waaraan verschillende organisaties deelnemen. Als locatie werd het Ertbrugge bos in Deurne uitverkoren. Deze plek wordt omgetoverd in een waar sprookjesbos waar de bezoekers zich in een andere wereld wanen. Sprookjes uit te hele wereld worden hier tot leven gebracht. Daarnaast komen nog andere kunstdisciplines aan bod om de gasten te trakteren op een ware kunstnocturne.

Hoe pak je zo'n immens project aan?Fameus lanceerde een open oproep. De vraag, welke andere partners belangstelling tonen voor dit initiatief, kreeg grote respons: jeugdcentra, bibliotheken, culturele centra. Ruim voldoende om in elk van de negen districten één grote activiteit op touw te zetten.

Naast het coördinatiewerk is Fameus ook inhoudelijk betrokken in heel wat activiteiten. Haar expertise stelt ze ter beschikking om de uitwerking te sturen. Ook promotionele ondersteuning is bij een aantal partners meer dan welkom.

Het bos door de bomen

WAK Antwerpen wordt een waar festival. En dit zal de Antwerpenaar zeker niet ontgaan!
De filmpjes op Youtube, gemaakt door - hoe kan het anders - amateurkunstenaars, tonen een koor dat optreedt in een biowinkel, en een muziekgroep die een dakterras als basis voor haar performance inneemt.
ATV voorziet ruime zendtijd om het gebeuren onder de aandacht van de Antwerpenaar te brengen en zal tevens promofilmpjes brengen.
Gazet Van Antwerpen doet ook haar duit in het zakje en helpt bij de redactie en opmaak van de programmakrant, die in de week voorafgaand aan de WAK wordt uitgebracht en verspreid via de deelnemende organisaties.En, last but not least, zijn er ook de eigen website en de communicatiekanalen van WAK die hun nut bewijzen.

Hooggespannen verwachtingen

WAK 2012 met als thema "Homemade" was een fantastische ervaring voor het Fameus-team. Dit jaar gaan ze, samen met alle deelnemende organisaties, voor nog beter. Minder positieve ervaringen uit de vorige editie worden onder de loep genomen en moeten leiden tot verbetering. De Fameus-medewerkers zullen tijdens de WAK niet stilzitten. Ze zullen maximaal aanwezig zijn op het terrein en zo veel mogelijk activiteiten bezoeken.
Opzet geslaagd?

Belangrijker echter, is de beleving van de amateurkunstenaars zelf. Het doel van amateurkunsten, mensen samenbrengen, wordt door Fameus als haar prioritaire taak beschouwd. De organisatie heeft immers de taak haar betrokkenheid en waardering te tonen ten opzichte van alle amateurkunsten-organisaties en de individuen die er deel van uitmaken. Het zijn deze mensen die voor Fameus "de echte helden van de stad" zijn. Zij geven, met hun positieve inzet, hun passie en hun goesting - en dit op vrijwillige basis - kleur aan het leven van de Antwerpenaar.

Fameus verwacht dat er veel boeiende ontmoetingen zullen plaatsvinden waaruit mooie vriendschappen ontstaan. En die kans is groot: een intense voorbereidingsperiode en een spetterende WAK zorgen daar zeker voor!

Volg het programma en meer op www.fameus.be

In het licht van de WAK: Kalmthout bundelt energie

Op deze late winteravond schijnt de zon royaal binnen in café Zuiderterras, gelegen aan de Schelde in Antwerpen, en geeft de ruimte een dromerige sfeer. Een frisse verschijning stapt het café binnen en onmiddellijk weet ik dat dit Jennifer Van den Avyle is, mijn gesprekspartner voor vanavond. Haar winkeltasje dat verwijst naar de Kalmthoutse heide ontsnapt in eerste instantie aan mijn aandacht.
Een doelgerichte aanpak

Jennifer werkt zowel voor de cultuurdienst als voor de bibliotheek van Kalmthout. Het interessante jaarthema van de Week van de Amateurkunsten – Natuurtalent - overtuigde haar om dit jaar actief deel te nemen. Bovendien is dit thema op het lijf van de gemeente Kalmthout geschreven!
Jennifer zag de mogelijkheid om een dienstenoverschrijdend project op touw te zetten. Ze organiseerde een communicatiemoment voor culturele en andere diensten van Kalmthout en motiveerde hen om een bijdrage te leveren aan de WAK. Insteek was de inspiratiefolder van de WAK, volledig opgebouwd rond het thema ‘Natuurtalent’. Snel ontsproot onder de deelnemers het idee om een totaalproject uit te werken, waarbij zo veel mogelijk bevolkingsgroepen en een mix van generaties met elkaar samenwerken. Iedere geïnteresseerde dienst dacht na over een deelproject binnen het grote kader. Wat er daarna gebeurde had niemand voor mogelijk gehouden ...


Opzet geslaagd

De aanzet was gegeven om in een mum van tijd tot een gevuld programma te komen. Heel wat originele ideeën werden gelanceerd en kregen vorm
Bijna alle deelprojecten hebben een link met het thema "Natuurtalent" en slagen erin mensen van divers pluimage samen te brengen.

Het resultaat: een groot deel van de Kalmthoutse bevolking is nu druk in de weer in aanloop naar de WAK. Deelnemers leven zich uit in diverse disciplines, dragen op hun eigen manier hun steentje bij én leren mekaar beter kennen.Een greep uit het aanbod


Haal die breinaalden tevoorschijn!
Op diverse plaatsen in de gemeente wordt op vaste tijdstippen naarstig gebreid. Een initiatief dat aanslaat. Naast de bibliotheek kunnen de breiers ook terecht in het dienstencentrum dat haar lokalen ter beschikking stelt. Ook café 't Centrum doet een duit in het zakje en schenkt een kop koffie aan de breiers die er wekelijks bijeenkomen. De dienst Welzijn betrok ook het rusthuis en dat leverde een groot aantal breiers op. Ieder stukje breiwerk zal gebruikt worden om de omgeving van de bibliotheek extra kleur te geven door het te incorporeren in een groot breiwerk dat ondermeer de buurtbomen tijdelijk zal bekleden. Breien is ondertussen zo populair geworden in Kalmthout dat er, naast de boomjassen, nu ook gebreid wordt voor het goede doel. De eindproducten gaan naar Bond Zonder Naam, dat in Antwerpen het "Café zonder Bier" open houdt. Een plek waar ook daklozen vertoeven. In de herfst van 2013 zal Bond Zonder Naam de sjaals uit Kalmthout aan hulpbehoevenden schenken. Aan de sjaals wordt een kaartje met een foto en een berichtje van "de mens achter de creatie" gehecht. En, om het verhaal rond te maken, wordt aan de maker van de sjaal een foto bezorgd van de gelukkige bezitter van de sjaal.

Wat met al dat schroot?
Een project van de dienst Welzijn slaat de brug tussen het rusthuis en de technische school van de gemeente. Leerlingen uit deze school werken onder begeleiding van Stef van Eyck, schrootkunstenaar, aan een kunstwerk dat aan het rusthuis geschonken wordt. Tijdens de workshops kunnen de bewoners van het rusthuis de werken op afstand volgen en de kunstenaars in spe aanmoedigen, bijstaan met een kritische blik of een aanmoedigend woord.
Tijdens de workshops mogen de leerlingen, onder toeziend oog van Stef van Eyck, hun creativiteit de vrije loop geven met een berg schroot en lasmateriaal.

Kan het met "reversed graffiti"?
Ook de Jeugddienst had een interessant idee: een oud gebouw nabij het station, al lang een doorn in het oog van de treinreiziger, in een vrolijk, aantrekkelijk kleedje steken. Zo gezegd, zo gedaan. De Jeugddienst sprak grafittikunstenaars aan om de gevel te bewerken met reversed graffiti. Dit ontstaat door selectieve reiniging van de muur waardoor tekeningen (tags) zichtbaar worden. Tijdens de Week van de Amateurkunsten wordt dit gebouw zeker een trekpleister!


Zeg het met een bloemetje
Ook de Milieudienst kwam met leuke initiatieven. Eind april mag de Kalmthoutenaar zich aan een fris en kleurrijk dorpsbeeld verwachten. De Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT) zal zorgen voor een bloemetje in het straatbeeld, en dat op de meest onverwachte plekjes. Ook de Gemeentelijke Adviesraad voor Land- en Tuinbouw (GALANT) doet mee en gaat een metalen tractorframe in een natuurlijk jasje steken met takken en ander groen. Ook na de WAK zal je dit object nog zien opduiken in het Kalmthoutse straatbeeld.

Scholen en rusthuizen hand in hand
Een project van de Cultuurdienst beoogt een samenwerking tussen de basisscholen en actieve senioren die zich samen wagen aan ecologische kunst met vergankelijke materialen. De ontwerpen zullen tijdens de WAK te bewonderen zijn, en blijven te bezichtigen tot ze "natuurlijk" vergaan zijn.

Apotheose: twee vliegen in één klap

Op 28 april opent het toeristisch seizoen te Kalmthout. De WAK sluit zich graag aan bij deze opening die wordt georganiseerd door de toeristische dienst en NEC de VROENTE. Zij zetten voor de gelegenheid allerlei activiteiten op touw zoals: gratis toegang tot de meeste lokale musea, een hapje en een drankje, animatie, ... Een ideaal moment om hun bezoekers even af te leiden naar de paden van de WAK.

Zelfs na het plezier van de voorbereidingen wacht er de Kalmthoutenaren een fantastische Week van de Amateurkunsten!