maandag 6 mei 2013


Kunst in het bos-kunstroute te HULDENBERG


WAK De Haan : kunst- en muziekroute

De Haan en Wenduine vormen het ideale decor voor een Kunst- en muziekroute. Je kan in het centrum wandelen van deelnemende handelaar naar deelnemende handelaar en dit combineren met  fietsen tot ver buiten het centrum. Gekoppeld aan deze route was er ook een evenementenkalender met optredens en dagelijks een tapas lunchmenu geserveerd op handgemaakt porselein van Rik Verhaest.  
Ik wou in De Haan eens ontdekken of de tentoongestelde kunst in relatie stond met de handelaar. Schilderkunst in brasserie en kinderwinkel , beeldende kunst in een hotel, tuinbeelden voor een hotel, foto’s in een kledingzaak.
De enige overeenkomst vond ik bij de kinderwinkel Trottinette waar de ontwapende eenvoudige schilderkunst van Bialkowska Ania te bewonderen waren. De grootste tegenstelling  bij modezaak Guapa waar de Afrika foto’s van (opnieuw) Bialkowska Ania in schril contrast stonden met de merkenkleding.
Je kan deze route nog ontdekken tem. 20 mei 2013.

WAK Oostende : Speelgoed maken met recyclagemateriaal

Op een pleintje in de nabijheid van het buurthuis ’t Hoekje ontmoet ik 3 vriendinnetjes : Delphine, Brenna & Anina. Ze zijn naar hier gekomen om samen met Kouch zelf speelgoed te maken. Kouch is een vereniging die Soedanezen en Oostendenaars wil laten kennis maken met elkaars culturele bagage.
Als voorbeeld heeft Adil een petfles omgetoverd tot een racewagen.  Maar Delphine wil liever een gitaar maken. Brenna & Anina gaan helpen. Anina kan heel mooi zingen. De meisjes dromen er al van om samen een groepje te vormen !

WAK Oostende : Kunst uit recycleerbaar materiaal

Instant Recycling Art op het containerpark van de Vuurtorenwijk in Oostende ! 
Mensen die langskomen met hun autokoffer vol materiaal waar men geen blijf meer mee weet of spullen die gewoon niet meer passen in het interieur ... dat is dagdagelijkse kost op het containerpark.
Maar op zaterdag 27 april 2013 en zaterdag 4 mei 2013 kon je dit materiaal, onder begleiding van oa. Annemie De Gottal (de bezielster van Artband), omvormen tot  Kunst.  De kersverse kunstwerken stonden nadien te wachten op nieuwe eigenaars, ruilen niet mogelijk en mee te nemen in de staat waarin ze zich bevonden !
Op dezelfde locatie maakten andere leden van Artband assemblages van recycleerbare materialen. Zeer ‘Instant Recycling Art’ want soms moet je wel erg snel zijn om waardevolle basismaterialen te redden uit de vele containers die het containerpark rijk is !

WAK Boortmeerbeek


Cultuur verdient een belangrijke plaats in een samenleving. Boortmeerbeek besteedt hier dan ook met diverse initiatieven veel aandacht aan. Er is niet alleen het Cultuurcentrum in de prachtige voormalige pastorie van Hever. Er zijn ook de diverse culturele verenigingen en de reeks workshops “Kunstbelevenissen”, waar jong en oud diverse creatieve vaardigheden kunnen aanleren. De Week van de Amateurkunsten gaat hier dan ook nooit onopgemerkt voorbij.

Natuurtalentenmarkt

  
Heel wat inwoners en verenigingen speelden in op het centrale thema “Natuurtalent” van de editie 2013. Kunst in, met en door de natuur was de “groene” draad doorheen het goed gevuld programma dat door de cultuurdienst van de gemeente, met WAK-coördinator Sophie Moons, werd opgesteld. De centrale plaats was de Gemeentelijke Basisschool van Boortmeerbeek.
  
Het startschot werd gegeven op zaterdagavond 27 april, met “Natuurlijk... een openingsmoment”. 's Avonds bracht jong en bruisend natuurtalent “Cool at school” op de planken.

Op zondag 28 april werd een Natuurtalentenmarkt georganiseerd. Onder andere keramiek, beeldhouwwerk, schilderijen, fotografie, sierraden, glaswerk en andere ambachtelijke en creatieve creaties werden aan de bezoekers voorgesteld. Karin Derua, sinds kort schepen van cultuur, verklaarde cultuur in Boortmeerbeek verder te willen stimuleren via initiatieven die dicht bij de bevolking staan. In die geest past ook het “WAK-potje” dat elke bezoeker aangeboden kreeg: in een biologisch genereerbaar bloempotje werd het zaadje van een zonnebloem geplant. Het potje kan direct in de grond worden geplant, zonder schaderisico voor het milieu. Een eenvoudig, maar leuk initiatief!

Natuurtalentenmarkt
Voor elk een zonnebloem!


WAK Collection


Zondagnamiddag konden sportievelingen genieten van een wandeling langs groene wegen in combinatie met kunst, onder leiding van Eddy Van Bouwel. Nieke Baudet was een enthousiaste deelneemster. Met haar 80 lentes was zij met met haar schilderijen ook de oudste deelneemster aan de Natuurtalentenmarkt. Nieke begon zo’n 10 jaar geleden met schilderen en maakt deel uit van de “WAK-Collection”, een groepje enthousiaste schilders die gestart zijn naar aanleiding van een schilderworkshop tijdens een vorige WAK-editie! Zij schilderen maandelijks in het Cultuurcentrum onder leiding van Albert  Govaert.


Schilderijen van Nieke Baudet
Sprookjestuin (r.) van Frieda Feremans
 
Zondagavond brachten de allerjongste sterren de toneelvoorstelling “Chocoladesurprise” voor een ruim publiek op de planken. De WAK werd afgesloten op zondag 5 mei met een demonstratie steenkappen bij Armand Artoos in zijn werkplaats.


 
Muziek en zang in de Diestse bibliotheek

De cultuurraad en de dienst cultuurbeleid van de stad Diest selecteren elk jaar één kunstdiscipline voor de Week van de Amateurkunsten. Dit jaar viel de keuze op zang. Op zondag 5 mei werd dan ook de 'Dag van de koren' georganiseerd in de Oranjestad.

Tijdens de WAK kon de Diestse bibliotheekbezoeker ook genieten van enkele prachtige werken die tentoongesteld werden. Vooral de hoge kwaliteit van de tentoongestelde werken viel op.
 Niet enkel muziek en zang stonden centraal op deze expositie, maar ook de natuur zelf. Getuige hiervan de werken van onder andere Fheline Koninckx,, Hilde De Vos, Willy Kenis en Rita Vanwinckel.De meerderheid van de werken echter had te maken met muziek en zang. Christiane De Keyser maakte een schilderij dat iedereen in één oogopslag herkent: Toots Tielemans. Jacques Vandalen viel dan weer op door zijn 'Afro negro' en het prachtige werk van Jacques Brel, met ingewerkte tekst.


Nicole Adams presenteerde een trompetspeler en een vioolspeler, terwijl Yvette Van Wassenhoven een werk tentoonstelde van een zangkoor en een saxofoonspeler. Aandacht was er ook voor beelhouwkunst. De kleibeelden van Mireille Van Der Meirsch namen een prominente plaats in op twee tafels. Het beeld 'Blue' van Jonas Wellens sprong er echt uit. Bij de schilderwerken viel één werk echt op door het 'anders' zijn dan de rest. Isabel Baele stelde 'Elixier' voor. 

Van de hand van Gusta Servereyns vonden we 'Zuiver water' en 'Icognito'.

Ondertussen werd de expo in de Diestse bibliotheek afgesloten. 


Ecokunst in de Kalkense Meersen in het water gevallen door milieuramp
Net nu WAK natuur en natuurtalent in het spotlicht wilde plaatsen werd het evenement “ontdek ecologische kunst in de Kalkense meersen” op zondag 5 mei rond 15 uur stopgezet om onder andere milieuredenen. Een deel van het vervuilde bluswater van de treinramp in Wetteren werd zondag in de Schelde geloosd. Net aan een oude meander van deze Schelde liggen de Kalkense meersen, een aaneengesloten laaggelegen weiland, doorploegd met sloten en poelen. Giftige rookwolken, toxische stoffen in de lucht en in het water, een gevolg van de uitzinnige brand veroorzaakt door het treinongeluk te Wetteren, kunnen dit gebied wellicht ook schade berokkenen en legden de eco kunstmarkt lam.

Het weer was ideaal maar toch stak de natuur hier een stokje (wilgentakje?) voor.
Ik kon de start meemaken van twee zeer interessante ecologische kunstprojecten die jammer genoeg stilgelegd werden om 15 uur.

Will Beckers Landart kunstenaar
info www.willbeckers.com
kunstenaar Will Beckers aan het werk
Het project wilgen vlechten van de internationaal vermaarde Landart kunstenaar Will Beckers was er één van. Will Beckers maakte in 2012 voor Beeldenstroom het imposante gigantische kunstwerk Salicetum. Dit is een kunstwerk gemaakt met gevlochten wilgentakken rond 75 tot 80 jarige oude Saliksen, wilgen die verplant werden vanuit het overstromingsgebied van de Kalkense meersen. In de loop van de tijd zullen deze oude wilgen het kunstwerk overnemen. De oude wilgen krijgen een nieuwe functie en een toekomst. Dit is slechts het begin van een blijvend kunstwerk dat overleeft in de natuur. In dit gebied volgen nog andere sculpturen.kunstwerk Salicetum
Will Beckers werkt graag met kinderen wat vandaag ook de bedoeling was. Omdat kinderen en jeugd nog weinig in contact komen met de natuur wakkert hij het milieubewustzijn aan door hen te laten werken met en in de natuur. Met kinderen maakt hij levende sculpturen, sculpturen met een toekomst. Vandaag zouden de kinderen en eventueel ook de ouders vogelnestjes vlechten om mee te nemen en terug aan de natuur schenken. Jammer de treinramp van Wetteren besliste er anders over.

kunstwerk Salicetum
materiaal van kunstenaar Will Beckers
Ook aan een tweede ecologisch kunstwerk konden bezoekers, kinderen en volwassenen, meewerken. De begeleidsters, keramiste Sofie Albrecht en beeldend kunstenaar Stefanie Van de Putte gaan op zoek naar de plasticiteit, het geheugen van klei. De bedoeling was een spiraalvormige structuur bestaande uit grachten, sloten, bruggen, dalen… uit klei te creëren en om te vormen tot een kunstwerk dat verwijst naar Panta Rhei, alles is in beweging, de wereld is eeuwig in verandering, er stroomt steeds vers water door de rivier.

start van het kunstwerk dat symbool staat voor Panta Rhei

Sofie Albrecht keramiste
De bedoeling was op het eind van de dag de klei te overgieten met vloeibare slib, een witgrijzemassa op de geelbruine klei. Dit slib staat symbool voor een stukje slikken- en schorregebied van de Kalkense meersen dat men gecontroleerd laat overstromen. De bedoeling was het kunstwerk ter plaatse te laten staan op de boerderij van Natuurpunt en na te gaan hoe het kunstwerk de natuur overleeft en de tand des tijd doorstaat.
Nog talrijke activiteiten werden stopgezet zoals een natuurwandeling in de Kalkense meersen, een workshop voor natuurfotografen…..

Jammer voor iedereen die massa’s energie in dit project hebben gestoken, spijtig voor de verschillende organisaties Cultuuroverleg Scheldeland, Natuurpunt en Agentschap Natuur en Bos die hun krachten gebundeld hebben. Maar risico’s kon en mocht men niet nemen.
Dit voorval doet ons eventjes stilstaan bij de kracht en noodzaak van de natuur, bij de leefbaarheid van onze planeet. Het bewijst dat het thema van WAK natuur/natuurtalent brandend actueel is en zeker niet overbodig.

tekst en foto Kathleen Ramboer